مراکز طرف قرارداد

زیبانو؛ اولین پلتفرم وام فوری خدمات زیبایی در کشور میباشد که با عقد قرارداد با مراکز معتبر، با سابقه و دارای مجوز رسمی (از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) زیرساخت ویژه ای را برای بهره مندی متقاضیان از شرایط اقساطی خدمات زیبایی فراهم کرده است. در ادامه ی صفحه، لیست مراکز طرف قرارداد را مشاهده مینمایید.
دکتر یزدان رحیم بیگی
پزشک عمومی، زیبایی
شماره مجوز:196761
دکتر محمد شعبانیان
پزشک عمومی (زیبایی)
شماره مجوز:198354
دکتر محمد سعید امامی نیا
دکترای حرفه ای پزشکی (پوست و مو و زیبایی)
شماره مجوز:180230
دکتر مسیح کریمی
دکترای حرفه ای پزشکی
شماره مجوز:183501
دکتر نسیم لهرابیان
دکترای حرفه ای پزشکی (پوست و مو)
شماره مجوز:174634
دکتر شیرین سلیمانی
دکترای حرفه ای پزشکی
شماره مجوز:201738