آکادمی های زیبایی


یکی از دسته بندی های جدید زیبانو، آکادمی های زیبایی میباشد. در این دسته بندی خدمات آموزشی زیبایی متنوعی توسط مراکز طرف قرارداد قابل ارائه میباشد. برای مشاهده لیست کامل خدمات، وارد صفحه ی اختصاصی هر مرکز شوید.
 
آکادمی زیبایی ژیلا مقدسی
آکادمی آموزش زیبایی
شماره مجوز:****
آکادمی آموزش زیبایی نیک اندیشان
آکادمی آموزش زیبایی
شماره مجوز:44044