مراکز طرف قرارداد

زیبانو؛ اولین پلتفرم وام فوری خدمات زیبایی در کشور میباشد که با عقد قرارداد با مراکز معتبر، با سابقه و دارای مجوز رسمی (از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) زیرساخت ویژه ای را برای بهره مندی متقاضیان از شرایط اقساطی خدمات زیبایی فراهم کرده است. در ادامه ی صفحه، لیست مراکز طرف قرارداد را مشاهده مینمایید.
دکتر کاملیا مدنی
متخصص زنان
شماره مجوز:79878
دکتر پیمان سلیمی نژاد
دکترای حرفه ا ی پزشکی ( متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)
شماره مجوز:36991