مراکز طرف قرارداد

زیبانو؛ اولین پلتفرم وام فوری خدمات زیبایی در کشور میباشد که با عقد قرارداد با مراکز معتبر، با سابقه و دارای مجوز رسمی (از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) زیرساخت ویژه ای را برای بهره مندی متقاضیان از شرایط اقساطی خدمات زیبایی فراهم کرده است. در ادامه ی صفحه، لیست مراکز طرف قرارداد را مشاهده مینمایید.
دکتر ندا پژوهی
دکترای حرفه ای دندان پزشکی (متخصص ترمیمی و زیبایی)
شماره مجوز:127706
 درمانگاه دندانپزشکی امین (دکتر امین جلوداری)
دکترای حرفه ای دندان پزشکی (زیبایی و درمانی)
شماره مجوز:152111
کلینیک ایرسا
درمانگاه تخصصی پوست و مو
شماره مجوز:3-246966
کلینیک زیبایی بوژان
درمانگاه تخصصی پوست و مو
شماره مجوز:3-216718
دکتر نغمه میر حسینی
دکترای حرفه ای دندانپزشکی
شماره مجوز:157092
دکتر شیده جاوید زاده
دکترای حرفه ای دندانپزشکی
شماره مجوز:168795
دکتر سید محمد کاظم رشته احمدی
دکترای پزشکی (گواهینامه تخصصی گوش، گلو و بینی، جراحی سر و گردن)
شماره مجوز:59543
دکتر فرشید شکوهی
دکترای پزشکی (دانشنامه تخصصی گوش، گلو و بینی، جراحی سر و گردن)
شماره مجوز:122106